Phim sex lau xanh, Do nhiều nguyên nhân, rất nhiều nữ sinh tại việt nam đã lựa chọn con đường này, có Con đường sẽ đi lên cũng là con đường không lối về.